Główna Programy
działania
EKOMUZEUM

 
Kontrola Konkurs na ilustrację
Dnia 7 stycznia br. Zarząd Koła PKE był kontrolowany przez Starostwo Nowosądeckie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Konkurs na ilustrację środowiska przyrodniczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę odpadami w Gminie Krynica-Zdrój. Kontrola dotyczyła merytorycznej treści wniosku oraz jego części finansowej, w tym rozliczenia dotacji przeznaczonej do obsługi projektu.
Sporządzono protokół z końcową oceną następującej treści:

 

Zakładane rezultaty osiągnięte w zamierzonym stopniu, realizacja zadania przebiegła prawidłowo zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 
Koordynacja

 

Ulewne deszcze w maju, czerwcu i wrześniu utrudniły realizację projektów VI edycji Konkursu Kropli Beskidu. Pomimo trudności wynikających z niesprzyjającej warunków atmosferycznych do końca roku 2010 ukończono sześć projektów.


Przebieg i realizacja niektórych projektów musiał ulec modyfikacji.

 

Więcej…
 
Udział w programach .

Koło PKE w Krynicy uczestniczyło w programie organizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków "Ekointerwencje - zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000". Prowadzone w ramach projektu szkolenia umożliwiły pogłębienie wiedzy o Programie Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz przepisów i procedur związanych z prowadzeniem interwencji w zakresie ochrony przyrody.

Zajrzyj na stronę OTOP – u omówienie projektu i świetne materiały do pobrania.

 

 

Drugim ważnym projektem w którym uczestniczyliśmy to projekt prowadzony przez Zarząd Główny Polskiego Kluby EkologicznegUmiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje – środowisko”. Celem projektu było nabycie przez mieszkańców umiejętności poszukiwania informacji o środowisku i zaktywizowanie ich do uczestniczenia w czynnościach oraz procedurach administracyjnych, decydujących o kierunkach rozwoju swojej miejscowości.

Zajrzyj na stronę Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego omówienie projektu i świetne materiały do pobrania.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa