Główna
Seminarium - wylesienie

 

Program Seminarium  „Wylesianie i jego konsekwencje”

11:30 – 12:00 rejestracja uczestników


12:00 – 12:20 – przywitanie organizatorów
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Akademia Nauk Stosowanych
w Nowym Sączu
mgr inż. Maria Staniszewska – Polski Klub Ekologiczny


12:20 – 12:35 – Prezentacja Koła Naukowego Ekologus


12:35 – 12:50 – Prezentacja Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy


12:50 – 13:20 -  Wpływ wylesiania na klimat –
dr hab. inż. Bogdan Hieronim Chojnicki     
(Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Bioklimatologii,
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii  Mechanicznej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - prezentacja multimedialna


13:20 – 13:40  Wylesianie a prawa człowieka - Alicja Pękalska -
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie –  prezentacja multimedialna

 

13:40 – 14:00 Dyskusja, zakończenie seminarium

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa