Główna

Św. Franciszek z Asyżu

patron ekologów

 

W latach 2020 – 2021, działalność Koła Polskiego Klubu Ekologicznego ustała, wskutek restrykcji wprowadzonych na terenie kraju, dla ochrony społeczeństwa przed zagrożeniem pandemicznym Covid-19.

Jedynym zrealizowanym przez PKE w tym okresie wydarzeniem edukacyjno – popularyzatorskim, było podtrzymywanie tradycji organizowania uroczystego nabożeństwa ku czci św. Franciszka z Asyżu; w roku bieżącym, po raz dwudziesty trzeci.

Tradycję zapoczątkowano w parafii słotwińskiej w 1999 r. Ks. proboszcz mgr Józef Drabik, obdarowany  rzeźbą wykonaną przez miejscowego świątkarza (K. Borecki), ustawił ją przed starą plebanią. Klub Ekologiczny ufundował Franciszkowi przydrożną drewnianą kapliczkę, otoczoną kolorowym skwerem. Liturgię pierwszego nabożeństwa ku czci świętego, ubogacono pełnym tekstem Pieśni Słonecznej i udziałem zwierząt; błogosławieństwo udzielone wśród zwierzęcego rozgwaru, pozostawiło po sobie radosne wrażenie.

W kolejnych latach, do liturgii włączano literackie programy społeczno - edukacyjne, przygotowywane przez miejscową kadrę nauczycielską i młodzież krynickich szkół; wśród nich należy wyróżnić Szkołę Podstawową w Bereście, która słynie z osiągnięć tamtejszego kółka teatralnego, powołanego do istnienia i pracy przez mgra Mariusza Kłapacza.

Szczególną podniosłość nabożeństwa i jego historyczno – filozoficzne wyróżnienie, dostarczyły spotkania z wybitnymi franciszkaninami: kolejno z o. drem Religiuszem Dymowskim (proboszczem franciszkańskiej parafii w Krakowie – Bronowicach Wielkich) i o. drem Stanisławem Jaromim (przewodniczącym REFA) także z Krakowa oraz z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Nowym Sączu – drem Robertem Ślusarkiem.

Ceremonię święta, odbywano w większości przypadków w Słotwinach ale celem rozpowszechnienia idei św. Franciszka oraz wprowadzonego przed dwudziestu laty obyczaju na całą Krynicę, świętowano również w Kościele Zdrojowym, w Kościółku Parkowym, w Krynicy Dolnej i w Tyliczu.

Kilkakrotnie nagradzano młodzież uczestniczącą w nabożeństwach (nagrody pieniężne, wystawowe upublicznienie wyróżnionych prac, wyjazdy dokształcające).

Kwesta na rzecz zakupienia pokarmu dla zwierząt bezdomnych, zorganizowana przez SCESz w Tyliczu, była jednym z tutejszych oryginalnych franciszkańskich gestów.

Środki na „obsługę” święta, pochodzą z realizacji projektów; ostatnie – tegoroczne, z Urzędu Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.

 

Opracowanie: Zarząd PKE w Krynicy,  w listopadzie 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa