Główna
Światowy Dzień Ziemi 2021

Światowy Dzień Ziemi 2021

fot. ww.fakt.pl

Dzień Ziemi obchodzony jest w równonocy: wiosennej - na Półkuli Północnej z jesienną na Półkuli Południowej.
W równonocy, na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.

Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych, wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która – według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym domem i dobrem.

Jako pierwszy z ideą ogólnoświatowego Dnia Ziemi wystąpił John McConnell (ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto.
Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, U Thant.26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako datę w kalendarzu, którą Narody Zjednoczone czczą Dzień Ziemi.

Kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju ( Peace Bell ). Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca.
W 2009 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowym DNIEM MATKI ZIEMI, ogłosiło dzień 22 kwietnia. Pierwsze jego obchody odnotowano w 2010 roku.

Polski Klub Ekologiczny aktywnie uczestniczy w  propagowaniu idei Święta. Koło PKE w Krynicy, wielokrotnie organizowało konferencje oraz tematyczne akcje terenowe i sesje propagandowo – edukacyjne, m. in. pt: Daj odpocząć Matce Ziemi, Tylko jedna jest Ziemia, Cudze chwalicie swego nie znacie, św. Franciszek z Asyżu - Pieśń słoneczna  uwspółcześnienie przekazu.

Opracowała; Danuta Reśko

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa