Główna
Podtrzymana tradycja

Podtrzymana tradycja…

 

W niedzielę 4 października br. niosły się przez świat słowa encykliki Fratelli tutti, podpisanej w Asyżu przez Ojca Świętego Franciszka, w przeddzień święta patronalnego.

Parafia p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy – Słotwinach, począwszy od 1999 roku, corocznie odprawia uroczyste nabożeństwo ku czci św. Franciszka z Asyżu. Inspiracja świętowania patrona ekologii została zapoczątkowana przez księdza Proboszcza Józefa Drabika wespół z krynickim Kołem Polskiego Klubu Ekologicznego, po ustawieniu przed frontem dawnej plebanii figurki świętego Franciszka, ofiarowanej Proboszczowi przez Pana Kazimierza Boreckiego; Pan Kazimierz, znakomity zegarmistrz, wybitny talent manualny, w wolniejszych od wykonywanego fachu chwilach, swój wybitny talent manualny, lokował w rzeźbie.

List pasterski Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca z franciszkowym zawołaniem „Pochwalony bądź Panie z wszystkimi swymi twory” z Hymnu na cześć Stwórcy , skierowany do diecezjan w 2002 roku, dodał krynickiemu PKE więcej odwagi i niejako zobowiązywał do szerszego rozpowszechniania swoją działalnością, troski o środowisko naturalne człowieka.

Oprócz systematyki edukacyjnej w miejscowych szkołach oraz w szkołach powiatu Nowosądeckiego, oprócz sesji edukacyjnych okazjonalnie organizowanych we współpracy z Komitetem Naukowo-Technicznym NOT w Nowym Sączu w Starostwie Nowosądeckim bądź w jednostkach organizacyjnych reprezentujących branże ściśle powiązane z elementami środowiska naturalnego (woda, las, łowiectwo, pszczelarstwo, sadownictwo), Klub zgodnie ze statutem PKE promuje zasadę zrównoważonego rozwoju, pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad ochronnych w tutejszym szczególnym środowisku.

Wielką pomocą w ideologii pracy Klubu, są październikowe nabożeństwa ku czci św. Franciszka. Filozofia świętego wyrażona w homilii przez kapłana, wielokrotnie przez zapraszanych ojców franciszkanów, przemawia do sumień i do intelektów słuchaczy o wiele skuteczniej niż konferencje i publikacje. Emocjonalne wrażenie wzbudza także święcenie zwierząt domowych.

Tegoroczna uroczystość zorganizowana w plenerze przy ołtarzyku polowym na skłonie pagórka poniżej cerkiewki słotwińskiej, nagrodzona piękną pogodą, słońcem i wiatrem, jak gdyby wtórującym Pieśni Słonecznej, zgromadziły dość znaczną liczbę uczestników, zasłuchanych w myśli wypowiadane przez Księdza Proboszcza Andrzeja Augustyna. Szczekanie małych piesków i większych psich okazów, było rozrzewniającym akompaniamentem dla muzyki organowej, pięknie brzmiącej na otwartym terenie. Gromady wycieczkowiczów wracających ze szlaków i autokary zwożące „ciekawskich” z wieży widokowej, dopełniały oprawę wyjątkowości nabożeństwa.

W imieniu Zarządu Koła i członków Klubu, bardzo dziękuje Księdzu Proboszczowi za podtrzymanie tradycji Danuta Reśko – Prezes krynickiego Koła PKE


 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa