Główna Działania Dzień Ekologa 2017
Dzień Ekologa 2017

Sprawozdanie z realizacji projektu:
Dzień Ekologa-Święto Św. Franciszka.


Celem projektu była aktywizacja środowiska Gminy Krynica-Zdrój na rzecz dbałości o środowisko przyrodnicze oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy.   Działania projektu były przeprowadzone we współpracy ze szkołami Gminy,  z Parafią Najświętszego Serca Jezusowego w Krynicy Słotwinach, z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym  z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Działania przeprowadzone w projekcie:

konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół "Atrakcje Przyrodnicze i Kulturowe Gminy Krynica-Zdrój",

Dzień Ekologa - Święto Św. Franciszka

pokonkursowa wystawa fotograficzna, rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród

zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego plener fotograficzny w Skansenie w Nowym Sączu.

Głównym wydarzeniem projektu była uroczystość Dnia Ekologa - Święto Św. Franciszka zorganizowana przez Proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy-Zdroju, ul. Słotwińska 50 z Kołem PKE, dnia 4 października 2016 roku W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy gminy, członkowie PKE oraz młodzież lokalnych szkół.

Na uroczystość składały się:

Msza Święta w oprawie muzycznej oraz okolicznościowa homilia

wykład dr Roberta Ślusarka "Znaczenie Św. Franciszka dla Świata",

spotkanie organizatorów uroczystości

Wygłoszona homilia oraz wykład, wprowadziły uczestników uroczystości w idee franciszkańskie. Przedstawiono w nich życie wielkiego mistyka, jego dokonania i poglądy, stosunek do przyrody, idee uznawane za początek postaw ekologicznych w naszej cywilizacji. Przed uroczystością młodzież z Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej [SCES] w Tyliczu kontynuowała podjętą przed trzema laty inicjatywę opieki nad "naszymi mniejszymi braćmi" za  pośrednictwem zbiórki pieniężnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krynicy-Zdroju.

Główna uwaga w projekcie była skierowana na aktywizację młodzieży. Konkurs miał  w założeniu uczulić na piękno przyrody okolic Krynicy-Zdroju. Do konkursu fotograficznego zaproszono uczniów krynickich gimnazjów. Zaproszenie zostało omówione z dyrektorami szkół; określono zasady konkursu oraz przekazano plakaty zapraszające uczniów do konkursu. Na konkurs wpłynęły 72 fotografie wykonane przez ośmiu uczniów.

Komisja oceniająca prace wybrała najlepsze fotografie na wystawę, wykonaną w sali posiedzeń w budynku MPGK Krynica-Zdrój. Wybór miejsca ekspozycji miał być uhonorowaniem wysiłku uczestników i zachęceniem ich do dalszej pracy. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 17 listopada w godzinach dopołudniowych. W uroczystości wzięli udział uczniowie - uczestnicy konkursu, szkolni koordynatorzy, przewodniczący Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz przedstawiciele Zarządu Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni albumami, pozostali uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody.

I nagrodę otrzymała uczennica SCES Tylicz - Emilia Zielińska,

II nagrodę otrzymała uczennica SCES Berest - Anna Sowa,

III nagrodę otrzymała uczennica SCES Tylicz - Krystyna Gorczowska,

Wyróżnione zostały także zdjęcia uczennicy SCES Berest - Agnieszki Horowskiej.

Podczas uroczystości dokonano prezencji wideo wszystkich fotografii. Wykonawcy fotografii podczas prezentacji opowiedzieli o swoich pracach: co fotografie prezentują, o sposobie wykonania, o poszukiwaniu ujęć, a także uzasadniali nadanie tytułu. Podczas symbolicznego poczęstunku, uczestnicy spotkania dzielili się z autorami fotografii uwagami co do tematyki zdjęć i techniki ich wykonania. Spotkanie zakończono 40 minutową prezentacją diaporamy prezentującej przyrodę Babiogórskiego Parku Narodowego

Nagrodą dla uczestników konkursu był wyjazdowy plener fotograficzny do Skansenu w Nowym Sączu. W wyjeździe oprócz uczestników konkursu wzięli udział wolontariusze programu. W Sądeckiem Parku Etnograficznym oraz w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, uczniowie zapoznali się z architekturą i kulturą Sądecczyzny, z charakterystyką grup etnograficznych: Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków. Zorganizowany plener oprócz możliwości zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu, dał możliwości realizacji fotograficznych i zaowocował  nową kolekcją artystycznych fotografii. Uczestnicy wyjazdu, wzięli udział w warsztatach drukarskich oraz w biesiadzie w Gospodzie Galicyjskiej

Polski Klub Ekologiczny zadbał o promocję projektu poprzez plakaty informujące o działaniach, poprzez urządzenie wystawy prac  konkursowych w budynku MPGK Krynica-Zdrój oraz poprzez informację  na stronie internetowej Koła PKE.

 

Uzupełnieniem tekstowej części sprawozdania są zamieszczone poniżej plakaty i zdjęcia.

 

włącz galerię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa