Główna Działania Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju

Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo

 

POKŁOSIE PROJEKTU..." Projekt MONITORING SPOŁECZNY, ZACHOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WRAŻLIWYCH PRZYRODNICZO" dobiega końca.
W dniu 29 września br. w Hotelu KLIMEK w Muszynie - Złockiem, odbędzie się jego międzynarodowe (Słowacja, Francja) podsumowanie konferencyjne wg. załączonego programu:

W złoty poniedziałek 22 września 2014 r. o godz. 15.00 Komisja Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wysłucha podsumowania projektu


Polski Klub Ekologiczny przystępuje do prezentacji wyników w gminach objętych projektem SWISS CONTRIBUTION. W Krynicy odbędzie się ona w dniu 15 09 2014 r. o godz. 17.00 w Biurze Rady Miasta


Ustalono termin, miejsce i program konferencji finałowej projektu "Monitoring społeczny, zachowanie  zrównoważonego rozwoju na obszarach wrażliwych przyrodniczo"
Kontrola przebiegu i prawidłowości dokumentacji projektu obsługiwanego przez SWISS CONTRIBUTION

(Biuro Zarządu Koła PKE)
W środę dnia 13 sierpnia br. odbyły się warsztaty "fokusowe" w ramach SWISS CONTRIBUTION.
Udział 5 ekspertów zapewnił wysoki poziom merytoryczny spotkania...

Przypomina się wszystkim PT Zainteresowanym realizacją projektu SWISS CONTRIBUTION o warsztatach grupy fokusowej. Odbędą się dnia 13 sierpnia br. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy


Konsultacje społeczne z zakresu tematycznego prowadzonych warsztatów

Wyjazd studialny do Francji 9-12 lipca 2014 r.


Przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu Burmistrzom Krynicy-Zdroju i Muszyny


Trwają uzgodnienia Koordynatora projektu z partnerem francuskim, dotyczące realizacji wyjazdu studyjnego


Ekspedycja do Słowacji: 17 - 18 czerwca 2014 r.


Warsztaty: Ochrona nietoperza


Warsztaty: Warunki i stan zachowania łąkowych zbiorowisk roślinnych na terenie Ostoi Popradzkiej

galeria


Warsztaty: Gospodarka leśna

img_0508.jpg - 153.25 Kb

galeria


Trwają przygotowania do spotkań z partnerami zagranicznymi


Stan siedlisk leśnych na obszarze naturowym Ostoja Popradzka


Realizacja warsztatów w programie SWISS CONTRIBUTION

galeria - Stan populacji, drapieżniki, ichtiofauna


28 i 29 marca 2014 r. - warsztaty


 

Ankieta na temat: Perspektywy rozwojowe Podregionu Nowosądeckiego na przykładach gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój”


 

Podsumowanie pracy grupowej - warsztaty 12 i 13 grudnia 2013 r.

galeria-Komunikacja społeczna,


Uruchomiono punkty konsultacyjne (program "szwajcarski")


Trwa ankietyzacja do opracowania : Monitoring społeczny ......


Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo

Projekt jest kierowany do:

organizacji społecznych, samorządów, inwestorów, zainteresowanych rozwojem regionu,
organizacji ekologicznych, przyrodników, mieszkańców, właścicieli gruntów obawiających się zniszczeń środowiska, ingerencji w swoją własność.

Projekt ma:

  • odpowiedzieć na potrzeby społeczne i gospodarcze regionu,
  • uświadomić uczestnikom potrzeby rozwojowe regionu,
  • uczulić na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych regionu'
  • zwrócić uwagę na perspektywy zrównoważonego rozwoju, równowagi pomiędzy potrzebami społecznymi, przyrodą i kapitałem.
  • przygotować grupy uczestniczące w projekcie, do udziału w procesie budowania planów i strategii, w procesie przygotowania inwestycji oraz kontroli i monitorowania przedsięwzięć w toku ich realizacji i eksploatacji.


Uczestnicy projektu będą mieli możliwość:

  • przekazania uwag, propozycji i zastrzeżeń dotyczących Natura 2000 do tworzonego w ramach projektu raportu konfliktów i zagrożeń oraz konstruowania propozycji procedur i pakietów środowiskowych,
  • zdobycia wiedzy z zakresu: prowadzenia negocjacji, prowadzenia monitoringu, biologii i wymagań taksonów objętych ochroną, modeli zarządzania obszarami Natura 2000, możliwości finansowania działań pro-środowiskowych
  • przeszkolenia 10 liderów przygotowanych do prowadzenia monitoringu oraz negocjacji.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

Inauguracja Projektu /problematyka regionu/
Rozpoznanie Problemów /konsultacje, kwerenda dokumentacji/Warsztaty tematyczne:
komunikacja społeczna, mediacje
Lokalizacja, technologia GIS
Dynamika zmian środowiskowych /siedliska przyrodnicze, gatunki/
Diagnoza Programu Natura 2000 /ankietyzacja, grupa fokusowa/
Wyjazdy Studialne /Słowacja, Francja/
Konferencja, Zakończenie Projektu
Publikacja prezentująca wyniki projektu.

Uwagi dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy
ul. Jaworowa 13
33-380 Krynica-Zdrój
e-mail: pkekrynica@onet.pl , tel. : 604 523 815


 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa