Główna Działania PKE alternatywne źródła energii

Polski Klub Ekologiczny w Krynicy o alternatywnych źródłach energii

Krynica od wielu lat tętni mnogością organizacji pozarządowych, które aktywizują społeczeństwo w wybranych kręgach zainteresowań; jedną z najwcześniejszych na tym terenie jest Polski Klub Ekologiczny.

Krynickie Koło PKE od 2001 roku posiada zarejestrowaną osobowość prawną.

W myśl ogłoszonej Deklaracji Ideowej, w pracy Koła, czołową rolę, odgrywa edukacja ekologiczna; adresowaną początkowo do licealistów jako uzupełnienie wiedzy szkolnej, w krótkim czasie przeorientowano na odbiór powszechny.

Dynamikę pracy wyznacza cykl roczny. Inauguracyjnym wykładem przedstawiono

analizę stanu powietrza atmosferycznego na Sądecczyźnie (mgr inż. Rogóż)  -

od tamtego wydarzenia stało się oczywiste , że częstym tematem klubowym będzie energetyka,   
a ściślej – źródła energii, przede wszystkim zaś alternatywne źródła !

Warto przypomnieć naszą konsekwencję w poszukiwaniu wiedzy 
o niekonwencjonalnych (alternatywnych) źródłach energii oraz sposoby rozpowszechniania tej wiedzy:

· Zapoczątkowano je programem terenowym - 
Bańska Niżna: Laboratorium Geotermalne PAN i Geotermia Podhalańska; prowadzenie: dr inż. Beata Kępińska – PAN,

· W kolejności: wizytowano elektrownie wodne i wiatrowe (Rytro, Niedzica).

· Zorganizowano konferencję z firmami EKO-GAZ i AUTO-GAZ – nt. bezpiecznych i ekologicznych paliw do transportu publicznego – z udziałem ekspertów z Jasła i z Krakowa.

· W IBMER-ze zorganizowano sesję poglądową (pod kątem powołania stanowiska modelowo – eksperymentalnego pompy ciepła – referentem i prezenterem  była Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych (KFAP) Kraków,

· Konsultowano pracę doktorską nt. Techniczno-ekonomiczne problemy adaptacji wykorzystanych odwiertów na otworowe wymienniki ciepła (AGH) i uczestniczenie w jej obronie.

· Zawoja: Klasztor Karmelitów Bosych – poznano technologię budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej, wizytowano Szkołę Edukacji Środowiskowej (w zgodzie z dekalogiem i z naturą),

· Krytycznie uczestniczono w konferencji nt. Zamiaru poszukiwania wód geotermalnych na obszarze (górniczym) Krynicy.

Uzupełnieniem wymienionych bloków tematycznych, były mniejsze spotkania edukacyjne, m. in. z referatem: Agropaliwa czy biopaliwa

· Rok 2011 w pracy Koła, zdominowany był rozpowszechnianiem wiedzy o zasadach  prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami oraz o groźnych skutkach nieprawidłowości lub ignorowania zasad. Projekt pt. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej gospodarki odpadami i  ściekami, finansowany przez WFOŚiGW – opracowano w wersji naukowo przyswajalnej przez młodzież opuszczającą średnie szkoły zawodowe; zaprezentowano go w wybranych szkołach w mieście Nowy Sącz i w paru innych miejscowościach na Sądecczyźnie (12 prelekcji). Ulotki tematyczne i płyty CD z nagraniem przedstawianych treści, pozostawione w szkołach (ryc.8.), zwracały uwagę czytelnika na zagrożenia wynikające ze stosowania do celów ogrzewczych materiałów wydzielających toksyczne spaliny.

· Wśród edukujących przykładów wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, na  klubowych trasach objazdowych, znalazły się: elektrownia wodna w Świniarsku 
i Elektrociepłownia Szpitala w Gorlicach oraz spalarnia śmieci w Warszawie.

· Tworzony na terenie Sądecczyzny klaster energetyczny – zaprosił nas do swojego grona; zaproszenie  zostało przyjęte jednakże wyłącznie w roli opiniodawcy.

· Bardzo przekonywująca okazała się sesja wyjazdowa do Spalarni Odpadów Komunalnych w Warszawie

· Wzięto udział w Sympozjum MINATURA 2020 – Gospodarka Surowcowa w Polsce (Projekt AGH-owski); były dwa spotkania robocze, zapowiedziano jeszcze jedno – kończące projekt). W publikowanych materiałach zwraca się uwagę na biopaliwa.

· W rozprawach o gospodarce surowcowej Polski, słychać głosy poważnych obaw o skutki niekorzystnych zmian strukturalnych już wprowadzanych lub planowanych w najbliższej przyszłości.

· Wizytowano Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini

 

Należy podkreślić bardzo ścisły i częsty kontakt zawodowo – propagatorski PKE z NOT-em w Nowym Sączu oraz z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Tyliczu. Większość konferencji oraz sesji tematycznych organizowanych w Starostwie, kilka w Krynicy, przygotowywano wspólnie – co podnosi prestiż Klubu oraz poprawia uniwersalizm przekazu – w przekonaniu o jego skuteczności.

 

Większe wydarzenia i ważniejsze tematy, publikowane są na stronie www.

 

Krynica-Zdrój 24. 10. 2017 r.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa