Główna Programy
Udział w programach .

Koło PKE w Krynicy uczestniczyło w programie organizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków "Ekointerwencje - zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000". Prowadzone w ramach projektu szkolenia umożliwiły pogłębienie wiedzy o Programie Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz przepisów i procedur związanych z prowadzeniem interwencji w zakresie ochrony przyrody.

Zajrzyj na stronę OTOP – u omówienie projektu i świetne materiały do pobrania.

 

 

Drugim ważnym projektem w którym uczestniczyliśmy to projekt prowadzony przez Zarząd Główny Polskiego Kluby EkologicznegUmiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje – środowisko”. Celem projektu było nabycie przez mieszkańców umiejętności poszukiwania informacji o środowisku i zaktywizowanie ich do uczestniczenia w czynnościach oraz procedurach administracyjnych, decydujących o kierunkach rozwoju swojej miejscowości.

Zajrzyj na stronę Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego omówienie projektu i świetne materiały do pobrania.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa