Główna Działania Sprawozdanie Dzień ekologa
Sprawozdanie Dzień ekologa

Sprawozdanie z realizacji projektu:
Dzień Ekologa-Święto Św. Franciszka.

Celem projektu była aktywizacja środowiska Gminy Krynica-Zdrój w zakresie podejmowania działań proekologicznych. Koło w okresie roku 2016 przygotowało i przeprowadziło kilka wydarzeń promujących postawy proekologiczne. Działania te były często przeprowadzone we współpracy z miejscowymi organizacjami.

Wydarzenia przeprowadzone roku 2016:

  • prelekcja modelu ekomuzeum na przykładach z Lubelszczyzny,
  • wykład prezentujący Encyklikę Papieża Franciszka LAUDATO SI’,
  • spotkanie poświęcone przyrodzie i ochronie środowiska w Kanadzie,
  • prezentacja Walory Przyrodnicze Krynicy.

W każdej z tych imprez uczestniczyło kilkadziesiąt uczestników.

Zwieńczeniem projektu było przygotowanie uroczystości Dnia Ekologa - Święto Św. Franciszka zorganizowane przez Koło dnia 4 października 2016 roku w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy-Zdroju, ul. Kościelna 2, oraz w sali katechetycznej parafii.

Na uroczystości składały się:

  • Msza święta z uroczystą homilią,
  • Występ artystyczny grupy teatralnej dzieci z Berestu.

W miesiącu maju zwrócono się do szkół z terenu gminy o przygotowanie spektaklu o tematyce ekologicznej, przestawiającego ważne problemy związane z ochroną środowiska, który uatrakcyjni uroczystość. Spektakl przygotowało Koło Teatralne Centrum Berest, prowadzone przez Pana Mariusza Kłapacza. 18 osobowa grupa przestawiła spektakl pod tytułem "Woda Najcenniejszym Darem Natury". Przestawienie miało formę musicalu. Tematem przedstawienia była problematyka deficytu wody na ziemi, w krajach III świata. Przekazem spektaklu było zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody, dbanie o środowisko w życiu codziennym.  Podczas uroczystości grupa młodzieży z tylickiego gimnazjum przeprowadziła zbiórkę funduszy na utrzymanie schroniska dla zwierząt. W uroczystościach uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Dzień Św. Franciszka był ogłoszony na stronach internetowych Koła PKE oraz Urzędu Miejskiego. Na terenie miasta rozwieszono specjalnie przygotowany plakat zapraszający na uroczystość. Podczas uroczystości były rozdawane pamiątkowe zakładki propagujące idee franciszkańskie.

Nagrodą dla młodzieży zaangażowanej w uroczystość był wyjazd do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach.

Dla pracowników instytucji oraz organizacji społecznych zaangażowanych w ochronę środowiska Koło PKE zorganizowało, w ramach projektu, wizytę studialną do  Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł Energii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie mieszczącego się w miejscowości Miękinia.

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa