Główna Działania Komunikat zrodła energii

K o m u n i k a t :

 

Zarząd Koła tutejszego Klubu Ekologicznego organizuje w dniu 9 listopada br. jednodniowy wyjazd szkoleniowy do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini k. Krakowa, w celu zapoznania się z przedstawianymi tam technologiami, a także celem podjęcia próby wznowienia nawiązanej przed kilku laty współpracy propagującej odnawialne źródła energii; Klub swoją działalnością propagatorską pragnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w zakresie poprawienia warunków środowiskowych w regionie.

W sesji wyjazdowej oprócz przedstawicieli PKE oraz reprezentacji ITP w Tyliczu, wezmą udział merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego i MPGK, przedsiębiorcy z Krynicy i Nowego Sącza, przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń NOT oraz Koordynator Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej.

Moderatorem rozmów i dyskusji po stronie Krynicy będzie Prof. nadzw. dr inż. Andrzej JUCHERSKI. - kierujący Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym.

Centrum aktualnie posiada następujące stanowiska naukowo-badawcze:
· Badawcza instalacja fotowoltaiczna zbudowana z różnych modułów i technologii fotowoltaicznych – zbudowana dzięki współpracy z WIEiT AGH i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. 
· Stanowisko testów polowych nowych typów modułów fotowoltaicznych – zbudowana dzięki współpracy z WIEiT AGH i firmą WPMTECH Witold Mikrut 
· Stanowisko badawcze pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej – zbudowane we współpracy z firmą Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
· Stanowisko badawcze otworowych wymienników ciepła.
· Urządzenie do przeprowadzania testów reakcji termicznej górotworu – wykonane we współpracy z firmą Geosystem s.c.
· Stanowisko dydaktyczne do badania biopaliw stałych.
· Stanowisko dydaktyczne do testowania biogazodochodowości.
· Stanowisko dydaktyczne – kotłownia na pellety – wykonana we współpracy z firmą Kołton.


Komunikat opracowany przez Zarząd Koła PKE w Krynicy-Zdroju w dniu 04.11.2016 r.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa