Główna Działania Kontrola Konkurs na ilustrację
Kontrola Konkurs na ilustrację
Dnia 7 stycznia br. Zarząd Koła PKE był kontrolowany przez Starostwo Nowosądeckie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Konkurs na ilustrację środowiska przyrodniczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę odpadami w Gminie Krynica-Zdrój. Kontrola dotyczyła merytorycznej treści wniosku oraz jego części finansowej, w tym rozliczenia dotacji przeznaczonej do obsługi projektu.
Sporządzono protokół z końcową oceną następującej treści:

 

Zakładane rezultaty osiągnięte w zamierzonym stopniu, realizacja zadania przebiegła prawidłowo zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa