Główna
90-lecie Lasów Państwowych

W dniu 10 lipca br.miałam zaszczyt w imieniu krynickiego Polskiego Klubu Ekologicznego uczestniczyć w Naradzie Starosądeckich Leśników z okazji 90-lecia Lasów Państwowych.

 

Uroczystość "główna" odbywała się w Centrum Pielgrzymkowym i całością programu dorównywała godności Jubileuszu.

Koncelebrę Mszy świętej rozpoczynającej świętowanie, poprowadził Dyrektor DCP ks. dr Marcin Kokoszka. Poczet sztandarowy Leśników i trio hejnalistów, tworzyli podniosły nastrój zarówno nabożeństwa jak i cywilnej części uroczystości. Gospodarze - leśnicy, straż pożarna, straż graniczna (pani pułkownik!), policja, funkcjonariusz więziennictwa, dyrekcja parków krajobrazowych w galowych mundurach, w liczbie około 100 osób, odświętnym wyglądem wypełnili salę audytoryjną.

Honory, zaszczyty funkcyjne i osiągnięcia zawodowe zręcznie wkomponowano w życzenia i w prezentację rozległych form ścisłej i życzliwej współpracy Nadleśnictwa Starosądeckiego ze środowiskowym otoczeniem.

Plejadę życzeń i gratulacji zamknęłam w imieniu tutejszego PKE podziękowaniem za współpracę trwającą zaledwie pól roku ale już uwieńczoną cennym dorobkiem konferencyjnym.

Panu Nadleśniczemu – Mistrzowi jubileuszowej ceremonii, wręczyłam okazjonalny podarunek w postaci egzemplarza Przyrodnika Ustrońskiego, dedykowanego PT Leśnikom i lasom cieszyńskim, z dwoma artykułami Ojca dr Stanisława Jaromiego (REFA), nawiązującymi do naszej konferencji czerwcowej. Ustroń upoważnił mnie do tego gestu.

Uroczysty obiad umożliwił swobodne rozmowy „kuluarowe”, a dwa filmy: jeden
o przyrodniczych walorach lasu, a drugi o przemysłowych możliwościach wykorzystywania drewna, zamknęły merytoryczną część narady.

Wieczornym ubogaceniem i domknięciem uroczystego dnia był koncert muzyczny.

 

 

Danuta Reśko

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa