Główna Działania Warsztaty - Zarządzanie obszarami przyrodniczo wrażliwymi
Warsztaty - Zarządzanie obszarami przyrodniczo wrażliwymi

W dniu 28 bm.w sali konferencyjnej MPGK odbyły się kolejne warsztaty w ramach realizowanego projektu "Zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach przyrodniczo wrażliwych".
Przedstawiono wstępne wyniki ankietyzowania społeczeństwa na okoliczność NATURA 2000 oraz wybrane europejskie modele zarządzania obszarami "naturowymi". 

Dnia 28 lipca o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej MPGK w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 37 odbędą się warsztaty edukacyjne z zakresu zarządzania obszarami przyrodniczo wrażliwymi

- prowadzenie - pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szczegółowy komunikat i program przedstawiony będzie w terminie późniejszym.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa