Główna
Ćwiczenia- gospodarka leśna

W dniu 25 kwietnia 13-osobowa grupa ćwiczyła gospodarkę leśną na terenie obszaru NATURA 2000

Stan siedlisk leśnych na obszarze naturowym Ostoja Popradzka był tematem kolejnych warsztatów w ramach projektu „Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo”, realizowanego przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju.

Projekt jest realizowany na terenie Krynicy-Zdroju, Muszyny, Łabowej oraz Piwnicznej-Zdroju i ma na celu m.in. odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić rozwój gospodarczy Sądecczyzny z ochroną środowiska naturalnego. W tym celu jego uczestnicy m.in. biorą udział w warsztatach dotyczących problematyki konfliktu pomiędzy ochroną przyrody a rozwojem gospodarczym. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych poznają zasoby przyrodnicze regionu, zgłębiają sposoby ich monitoringu i są przygotowywani do udziału w procesie oceny oddziaływania przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Ale nie tylko – efektem serii warsztatów, konsultacji społecznych, wyjazdów studyjnych czy badań ankietowych ma być próba wypracowania kompromisowych rozwiązań w sytuacjach konfliktu na linii: rozwój gospodarczy – ochrona przyrody.

- Podczas ostatnich warsztatów uczestnicy zapoznali się ze stanem siedlisk leśnych w Ostoi Popradzkiej, objętej w całości Siecią Natura 2000 – mówi Tomasz Szczotka, wiceprezes krynickiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego, koordynator projektu. – Zdobyta wiedza będzie pomocna np. w sytuacji, gdy pojawi się inwestor chcący budować na naszym terenie stację narciarską. Będziemy mogli podpowiedzieć, jak zrealizować inwestycję, żeby środowisko – w tym przypadku siedliska leśne – doznało jak najmniejszej szkody i jak tę szkodę można zrekompensować.

Uczestnicy przeprowadzonych 25 kwietnia w Krynicy-Zdroju warsztatów wysłuchali wykładu dr inż. Jarosława Lasoty z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dotyczącego procesu przebudowy lasu oraz kształtowania obrzeży drzewostanów, czyli tzw. stref ekotonowych. Zwłaszcza drugie zagadnienie ma duże znaczenie podczas realizacji inwestycji w sąsiedztwie lasów.

  • -Strefy ekotonowe to w specyficzny sposób ukształtowane i zbudowane partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym - wyjaśniał Jarosław Lasota. – Są one ścianą ochronną lasu – chronią przed szkodami np. od wiatru, przenikaniem zanieczyszczeń czy hałasu, są barierą zmniejszającą niebezpieczeństwo pożaru. Powinny być przewidziane np. przy budowie tras narciarskich.
    Po wykładzie uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć, jak inwestycje mogą wpłynąć na siedliska leśne na przykładzie Jaworzyny Krynickiej. Sesję terenową jej stokami prowadził Marek Kroczek, kierownik Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Starym Sączu.
  • W przypadku Jaworzyny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska narzucił na inwestora obowiązek przeznaczania przez dziesięć lat jednego procenta od obrotu na badania oddziaływania inwestycji na środowisko – opowiadał Marek Kroczek. Jak wyjaśnił, badania trwały zgodnie z wytycznymi 10 lat. W tym celu na początku wyznaczono osiem powierzchni doświadczalnych wzdłuż głównej, najpopularniejszej trasy zjazdowej, która była budowana w jako pierwsza. W ramach badań opisano dokładnie wszystkie drzewa i przez lata notowano uszkodzenia, które pojawiały się w trakcie budowy i funkcjonowania nartostrady.
  • Zaobserwowano, że większość szkód powstała w trakcie budowy, m.in. na skutek użycia ciężkiego sprzętu. Drzewa były obtłukiwane przez kamienie, obumierały. W efekcie dwie z wyznaczonych wówczas stref dzisiaj nie istnieją – zostały pochłonięte przez nartostradę. Inwestor uczył się jednak na błędach i przy budowie kolejnej trasy zjazdowej starano się, by uszkodzenia były jak najmniejsze. Niestety, do dziś na Jaworzynie Krynickiej nie powstały strefy ekotonowe – podsumował Marek Kroczek, a uczestnicy warsztatów zgodzili się, że Jaworzyna może być przykładem, jak monitorować podobne inwestycje.

To nie koniec działań w ramach projektu „Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo”. W najbliższym czasie odbędą się kolejne warsztaty dotyczące konfliktów między ochroną przyrody a rozwojem gospodarczym, planowane są zajęcia dotyczące dynamiki zmian środowiskowych, szkolenia z zarządzania, konsultacje i spotkania grupy fokusowej. Uczestnicy projektu pojadą również do Francji i na Słowację, by podpatrzeć wprowadzone na tamtejszych obszarach chronionych rozwiązania. Projekt zwieńczy konferencja i publikacja. Wszystko to możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

ZDJ. PKE Krynica
[zdjęcia: Sesja terenowa stokami Jaworzyny Krynickiej]

 

img_0508.jpg - 153.25 Kb

galeria

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa