Główna
Ujęcie Zagarbie

Powroty do dobrych i sprawdzonych praktyk

Światowy Dzień Wody obchodzony w Krynicy w r. 2012, przyniósł spektakularny efekt w  r. 2013.
Konferencja zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny wespół z Radą Społeczno-Gospodarczą przy Urzędzie Miejskim, zaowocowała powrotem do wykorzystywania wody z ujęcia Zagarbie na Potoku Leśnym.

Trzeba przypomnieć starszym, a przekazać młodszym Czytelnikom, że Zagarbie oraz zbiornik magazynowy o pojemności 600 m3, wybudowano w r. 1923 w celu pozyskiwania wody do chłodzenia kompresorów (system wydobywania wód mineralnych z szybów rozlokowanych wzdłuż ulic Leśnej, Zieleniewskiego i Pułaskiego), do lodzenia toru saneczkowego na Górze Parkowej, do obsługi kotłowni górnej i dolnej oraz fontann, do zmywania ulic, do zraszania trawników i zieleni miejskiej oraz do wypełniania porą letnią niecki basenu w zakładzie kinetoterapii, wreszcie – do urządzeń sanitarnych Nowego Domu Zdrojowego.
Ujęcie przez kilka ostatnich lat było bezczynne i praktycznie zapomniane.

Podczas Konferencji, w referacie Polskiego Klubu Ekologicznego przypomniano nadzwyczajne zasługi inż. Leona Nowotarskiego w rozwiązywaniu lokalnych problemów inżynierii uzdrowiskowej. Pokazując jak ujarzmić i jak wykorzystywać cały przyrodniczy potencjał wód powierzchniowych, Dyrektor Nowotarski pozostawił po sobie wyjątkowo przemyślny model rozwiązań praktycznych; „dzikie” wody kierowane do różnorodnych funkcji gospodarczych, a przy okazji do budowy akcentów upiększających architekturę Zdroju (stawki, żygacze, misy z wodą), pomagały ograniczać zużycie i oszczędzać wątłe zasoby drogiej wody pitnej.

Nawiązując do zasług L. Nowotarskiego, przypomniano o wciąż istniejących możliwościach wykorzystania wody z potoku Leśnego. Przedstawiono przy tym schemat konstrukcyjny ujęcia i jego parametry technologiczne. Zwracając się do właściwych podmiotów w Gminie, Klub Ekologiczny zaapelował o reaktywację ujęcia i o powrót do wykorzystywania wody na cele ogólnomiejskie.
Tak się stało i jest to wyłączna zasługa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Od września ubiegłego roku właśnie z Zagarbia  pozyskuje się wodę do zmywania ulic Krynicy.  Dalsza troska o nią może być jeszcze bardziej efektywna, bo woda z Zagarbia jest tańsza!

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa