Główna

Konferencja

RETENCJA WODY NA SĄDECCZYŹNIE

NAKAZEM CHWILI

 

Stary Sącz 05.06.2014 r. - centrum JPII

Organizatorzy Konferencji

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Nadleśnictwo w Starym Sączu

Naczelna Organizacja Techniczna - Sądecka Rada FSNT NOT

Program konferencji:

Rozpoczęcie: godz.9:30

Akcent JPII - o. dr Stanisław Jaromi Kraków REFA

  1. Stan zasobów wodnych (niedobory w regionie)

    • wody powierzchniowe (zagrożenie terenów nadrzecznych i warunki ochrony terenów wodno-błotnych) - Małopolski Zarząd Melioracjii Urządzeń Wodnych
    • zasoby wód podziemnych -Państwowy Instytut Geologiczny Kraków
  2. Planowanie przestrzenne (zagrożenia powodziowe), a bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę na Sądecczyźnie - Biuro Planowania Przestrzennego

  3. Retencja w lasach – podstawowym czynnikiem zwiększenia zapasu wody w terenach górskich Sądecczyzny (skład gatunkowy lasów, inżynieria wodna) – Uniwersytet Rolniczy Kraków

  4. Poprawienie retencyjności przez przywrócenie powszechnie znanych urządzeń inżynierskich, rozwiązania gospodarskie służące racjonalnemu korzystaniu z ograniczonych zasobów wody. - RZGW Nowy Sącz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Tyliczu

Program terenowy:

Rozwiązania hydrotechniczne poprawiające warunki lokalnej retencyjności drzewostanów górskich:

- Stacja Uzdatniania Wody Stary Sącz

- Nadleśnictwo Stary Sącz - Mostki – zbiorniki

- Droga leśna – umocnienia drogi, oczka wodne

- Gołkowice - zabudowa potoku Jaworzynka – ujęcie progowe

- Gaboń - Prehyba

Zakończenie konferencji około godz. 18,00

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa