Główna

Spotkanie ze Strażą Miejską

 

20 lutego 2014 r. w siedzibie Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Tyliczu, odbyło się spotkanie Kierownictwa ITP i Zarządu krynickiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego ze Strażą Miejską w Krynicy-Zdroju.

Pomimo roboczego charakteru, oficjalną rangę spotkania podkreśliła obecność Komendanta Straży i Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Celem spotkania było przypomnienie i wzajemne przedstawienie najważniejszych lokalnych zagrożeń środowiskowych od strony teoretyczno-edukacyjnej oraz prezentacja materiału dydaktycznego, od wielu lat rozpowszechnianego wśród młodzieży szkolnej.

Wskazując na konieczność edukowania dorosłego społeczeństwa w tej kategorii świadomości, organizatorom spotkania chodziło także o to, aby bliżej poznać kompetencje Straży Miejskiej i móc liczyć na współpracę z nią w tym zakresie.

Straż Miejska, pełniąc swoją szczególną rolę dzięki codziennemu obcowaniu ze społeczeństwem i dzięki swoim obserwacjom w terenie, posiada większą znajomość kultury społecznej oraz lokalnych praktyk bytowych oraz potrafi realnie je oceniać.

Egzekwując zaś przestrzeganie przepisów administracyjnych, ma obowiązek egzekwować również zawarte w nich przepisy ochronne.

Nasuwa się zatem przekonanie o słuszności konsultowania ze Strażą kolejnych programów edukacyjnych realizowanych przez Klub..

Kierownictwo Instytutu skorzystało z okazji, aby zaznajomić Funkcjonariuszy Straży
z charakterystyką pracy i osiągnięć naukowo-badawczych ITP w omawianej tematyce spotkania.

Polski Klub Ekologiczny dzięki wieloletniej systematyce współpracy z Administracją Miejską w dziedzinie upowszechniania edukacji ekologicznej, nabywa możliwość dalszego, merytorycznie pogłębionego, oddziaływania na społeczną świadomość.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę ścisłej współpracy w skutecznym ograniczaniu zagrożeń dla lokalnych zasobów środowiska, dla gminy istotnie cennych, poprzez identyfikację źródeł i przypadków, edukację środowiskową prowadzoną na wszystkich poziomach rozwoju społecznego oraz wspieranie działań funkcjonariuszy straży przez merytoryczne doradztwo w sprawach związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawnych.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa