Główna

Światowy Dzień Wody – Krynica 2011 r.Światowy Dzień Wody ( World Water Day ) został ustanowiony rezolucją  z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach Agendy 21 w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro.

O całe 20 lat młodszy od Światowego Dnia ZIEMI, jest jego równoważnym odgałęzieniem

Przyczyną powołania tego Dnia była i jest troska :
o ponad   m i l i a r d   ludzi na świecie, którzy cierpią z powodu braku dostępu do czystej wody.

Obchody tego Dnia, mają cywilizowanemu Światu przypominać ten dramat, a państwom członkowskim - uświadamiać istotny wpływ prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
W r. 2005 Światowa Rada Wody ustanowiła dekadę 2005 – 15 dekadą   w o d y   d l a   ż y c i a, a w ramach niej :

  • zmniejszenie niedostatku wody do picia
  • zmniejszenie niedostępności ( w skali świata ) do urządzeń
  • sanitarnych.

Co 3 lata odbywają się Światowe Forum Wody ( Maroko, Haga, Kioto, Meksyk ).

W Polsce pierwsze obchody Światowego Dnia Wody zainicjował Komitet Gospodarki Wodnej PAN w roku 1988. Każdorazowo patronuje mu Minister Środowiska.
Bliżej nas, w Nowym Sączu po raz pierwszy uczciliśmy ten Dzień w latach 2008 i 2009, dwiema Konferencjami w Nowym Sączu : w Oddziale Naczelnej Organizacji Technicznej oraz w Starostwie.
Były one zorganizowane przez świetne grono specjalistów od gospodarki wodnej, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji.
Ten właśnie Zespół szereg razy wypowiadał się o stanie wód w naszym regionie oraz o zaniedbaniach w gospodarowaniu wodą na Sądecczyźnie, przede wszystkim w trosce o zagrożenia : zarówno suszą jak i powodzią.

Dlaczego więc kolejne spotkanie w Światowym Dniu wyznaczono w Krynicy?
Ponieważ:

  • żyjemy w jednym z piękniejszych zakątków Kraju
  • żyjemy wśród sieci dużych, malowniczych rzek , małych potoków i lokalnych strumieni; ze źródeł wody wypływają kryształowo czyste, a wzdłuż drogi przepływu, bezkarnie zanieczyszczane są przez człowieka.
  • oprócz korzystania z czystych wód do życia, od dziesiątków lat, konfekcjonujemy wody na sprzedaż.
  • niegdyś, wody butelkowane pochodziły wyłącznie ze źródeł powierzchniowych;
  • w ostatnich latach nagminnie wydobywane są z głębi ziemi co zapewne wywoła przewidywalne konsekwencje.
  • w przemysłowym  wykorzystywaniu tutejszych wód, pamiętać trzeba o genetycznym związku i zależności wód głębinowych od wód opadowych, a więc również od wód powierzchniowych


Wśród tych wód, które pochodzą z głębi ziemi, od kilku lat spotykamy na rynku Kroplę Beskidu.
To właśnie Kropla Beskidu przed 6 laty rozpoczęła kampanię ochrony dziedzictwa powierzchniowych wód Beskidu.
Marzyłoby się aby wszystkie zakłady butelkowania w dolinie Popradu poszły tym śladem.
– wszak, mimo wielu osiągnięć i kilkudziesięciu realizacji w ramach kampanii Kropli Beskidu, zapotrzebowanie na społeczne działania ochronne jest nadal ogromne
i praktycznie niewyczerpalne.  Wykazała to Pani mgr inż. Regina Wiśniowska – Węglarz, Kierownik Powiatowego Zarządu Wodnych Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Sączu – wybitny znawca zagadnień eksploatacyjnych jak również ochronnych.

Notatkę sporządziła Danuta Reśko – Prezes Koła PKE

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa