Główna
Swiatowy dzień wody 2012 r.

Światowy Dzień Wody 2012 r

zobacz galerię

Światowy dzień wody Krynica-Zdrój

 

Światowy Dzień Wody

Krynica-Zdrój 22 marca 2012 r.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W SPECYFICE GMINY UZDROWISKOWEJ
KRYNICA-ZDRÓJ

 

Program konferencji

Wprowadzenie do tematyki konferencji

referent: dr inż. Danuta Reśko Prezes PKE w Krynicy-Zdroju

Stan i potrzeby w gospodarce wodno-ściekowej Miasta i Gminy Krynica-Zdrój

referent: mgr inż. Paweł Maślanka

Współwystępowanie wód leczniczych i zwykłych na terenie gminy uzdrowiskowej Krynica-Zdrój

referent: mgr inż. Janusz Cisek

Gospodarowanie zasobami wód podziemnych
w rejonie Tylicza przez MULTIVITA Sp. z o.o przy produkcji „Kropli Beskidu” i „Kropli Minerałów”

referent: mgr inż. Tomasz Mateńko

Zagrożenia i potrzeby ochrony obszarów źródliskowych na terenach wiejskich gminy wykorzystywanych na cele rolnicze oraz leżących poza zasięgiem zbiorczej sieci sanitarnej

referent: dr inż. Andrzej Jucherski

Możliwości pozyskiwania, magazynowania i wykorzystania wody wolno odpływającej na potrzeby gminy Krynica-Zdrój na przykładzie ujęcia na „Zagarbiu” oraz ujęć w Tyliczu

referenci: dr inż. Danuta Reśko, mgr inż. Janusz Cisek

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa