Główna O nas Co robimy

Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy podejmuje szeroką akcję edukacyjną.

  • W roku 2009 przeprowadzono na zlecenie Urzędu Miejskiego cykl szkoleń z zakresu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krynica – Zdrój. Szkolenia zakończono konferencją . W programie wzięło udział około 400 uczniów.
  • Koordynacja czterech edycji konkursu Kropla Beskidu w latach 2005, 2007,2008,2009. W projekcie uczestniczą cztery gminy: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro. W ramach koordynacji były organizowane przez koło szkolenia i warsztaty. Organizowano sesje objazdowe dla mediów,
  • Jesteśmy w takcie realizacji dwuletniego projektu „ Ekosanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły ” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partnerem naszym w projekcie jest Górskie Centrum Badań i Wdrożeń Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Tyliczu. W projekcie realizowane są szkolenia – przeprowadzono 12 spotkań warsztatowo-szkoleniowych. Wydano dwie broszury. Przygotowujemy konferencję międzynarodową z udziałem partnerów ze Szwecji i Ukrainy.
  • W roku 2009 wspólnie ze Starostwem Powiatu Nowosądeckiego oraz NOT w Nowym Sączu organizowaliśmy sympozjum „ Geotermia na Sądecczyźnie ” .
 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa